Стати членом

«Ліги Сильних» пропонує три рівні співпраці: членство у спільноті, асоційоване членство та повне членство. Членство в Спілці є добровільним. 

Cтати членом спільноти

Профіль:

 • організація, яка розділяє цінності Спілки;
 • організація, діяльність якої є публічною;

Права:

 • отримувати інформаційну підтримку Спілки; 
 • отримувати консультаційну підтримку членів спільноти; 
 • брати участь у відкритих заходах Спілки;

Процес приєднання:

 • організація заповнює анкету за посиланням (https://forms.gle/h4DKp3nUvzunahgS7). 
 • координатори «Ліги Сильних» повідомляють інструкції щодо наступних кроків.

Cтати асоційованим членом

Профіль:

 • юридична особа, що діє не менше ніж два роки до подання заяви на повне членство у Спілці;
 • організація, яка розділяє цінності Спілки
 • організація, діяльність якої є публічною

Права:

 • отримувати інформаційну підтримку Спілки 
 • отримувати консультаційну підтримку членів спільноти 
 • брати участь у заходах; 
 • звертатися до керівних органів Спілки з запитами та пропозиціями; 
 • одержувати інформацію з питань діяльності Спілки;

Зобов’язання:

 • дотримуватись положень Статуту, внутрішніх правил та процедур,
 • виконувати рішення керівних органів щодо реалізації статутних мети та напрямів діяльності організації;
 • сприяти реалізації статутної мети та напрямів діяльності Спілки;
 • сплачувати членські внески у розмірі встановленому Правлінням.

Процес приєднання:

 • організація звертається з письмовою заявою на ім’я Виконавчого директора Спілки, до якої додає копією рішення керівного органу;
 • правління Спілки приймає рішення щодо членства організації.

Cтати повним членом

Профіль:

 • організація, що перебувала в статусі асоційованого члена не менше ніж два роки та продемонструвала, що дотримується цінностей Спілки;
 • організація, яка розміщувала не менше ніж два роки підряд звіти про діяльність, які складаються з описової та фінансової частини;
 • є незалежною, підзвітною, зі змінним керівництвом, що підтверджується організаційний аудитом; 
 • з диверсифікованими джерелами фінансування;
 • з розробленими внутрішніми політики та положеннями;
 • присутня у медіапросторі;
 • має незаплямовану репутацію;

Права:

 • отримувати інформаційну підтримку Спілки, 
 • отримувати консультаційну підтримку членів спільноти 
 • брати участь у заходах
 • звертатися до керівних органів Спілки з запитами та пропозиціями 
 • одержувати інформацію щодо діяльності Спілки; 
 • брати участь в обранні складу керівних органів Спілки та пропонувати кандидатури для обрання до складу керівних органів;
 • голосувати при розв’язанні питань під час Загальних зборів Спілки. 
 • виступати на засіданнях Загальних зборів зі своїми пропозиціями та ініціативами діяльності Спілки, зокрема з ініціюванням реалізації проєктів, які будуть включені до діяльності Спілки;
 • брати участь у роботі постійних та тимчасових комісій,
 • оскаржувати рішення, дії, бездіяльність керівних органів Спілки на Загальних зборах;

Зобов’язання:

 • дотримуватись положень Статуту, внутрішніх правил та процедур,
 • виконувати рішення керівних органів щодо реалізації статутних мети та напрямів діяльності організації;
 • сприяти реалізації статутної мети та напрямів діяльності Спілки;
 • сплачувати членські внески у розмірі встановленому Правлінням.

Процес приєднання:

 • організація звертається з письмовою заявою на ім’я Виконавчого директора Спілки, до якої додає копією рішення керівного органу;
 • правління Спілки приймає рішення щодо повного членства організації.